Opvang en onderwijs

Overige projecten

Don Bosco boy’s Home, Pondicherry (Chennai)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 9A

Sinds 1985 wordt in dit internaat onderdak gegeven aan arme kinderen, weeskinderen, mishandelde kinderen en straatkinderen. Momenteel verblijven er ongeveer 250 jongens. Ze krijgen onderwijs op de scholen in de omgeving of volgen op het internaat zelf een beroepsopleiding tot timmerman of ICT-er. Ook wordt er avondonderwijs aangeboden en is er een bureau voor banenbemiddeling. In 2013 hebben we een bijdrage in de kosten van het huis gedaan.

Financiële bijdrage in 2013: € 7.000,- (2012 € 7.258,-)

balkje vrijwilligers

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen