Van elke gedoneerde euro

komt minimaal 99 cent

ten goede van de projecten in India.

Pater Frans Schlooz

“Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn”.

Dat was het levensmotto van pater Frans Schlooz (1912-1998). Deze uit Venlo afkomstige -Salesiaanse missionaris zette zich ruim zestig jaar in voor de allerarmsten in het zuiden van India. Om hen een betere toekomst te geven, zette hij scholen op, stond hij aan de basis van tehuizen voor wees- en zwerfkinderen en wijdde hij zich aan een onderkomen voor melaatsen die, verstoten uit de samenleving, in een besloten omgeving veiligheid en verzorging vonden. Daarnaast was hij initiatiefnemer van vele andere medische en sociale projecten.

Pater Schlooz was een creatieve ‘ondernemer’ die met weinig geld veel wist te bereiken. Om zijn projecten financieel te steunen werd in 1959 een speciaal fonds en in 1970 Stichting Pater Schlooz opgericht. Na de dood van pater Schlooz in 1998 werden de projecten voortgezet door lokale Salesianen die in zijn voetsporen zijn getreden. Stichting Pater Schlooz blijft zich inzetten om de projecten financieel te ondersteunen.

Tamil Nadu, India

Tamil Nadu, de deelstaat waar Stichting Pater Schlooz actief is, is extreem arm. Met name voor de dalits – de zogenaamde -kastenlozen – op het platteland zijn goed onderwijs, voedsel en medische zorg geen vanzelfsprekendheid. Voor hen zoeken wij dan ook naar middelen en steun. Hierbij geldt: van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 99 cent naar de projecten!

De rijkdom van Pater Schlooz

De dankbare aanraking door een verzorgde lepralijder, de glimlach van een arme weduwe met kinderen of de van trots stralende dakloze weeskinderen die hun opleiding tot naaister of timmerman voltooid hadden, maakten dat pater Frans Schlooz zich heel rijk voelde. Met zijn ontwapenende charme en overtuigingskracht wist hij vele fondsen bij elkaar te bedelen, waardoor hij zijn plannen en ideeën kon uitvoeren. Met als gevolg een betere toekomst voor vele ‘kanslozen’.

Met grenzeloze energie zette pater Schlooz zich ruim zestig jaar in voor de allerarmsten. Hij werd zelfs rond zijn tachtigste nog gevraagd om in een nieuw dorp, -Varadarajanpet, het zoveelste project van nul af aan op te zetten. En ook dat werd weer een succes.

Volgeling van Don Bosco

Pater Schlooz was een Salesiaan. Salesianen zijn volgelingen van de Italiaanse priester Giovanni Bosco (1815-1888), kortweg ‘Don -Bosco’ genoemd. Don Bosco wilde verbetering brengen in de situatie van achtergestelde, kansarme jongeren en richtte hiervoor in 1859 de religieuze congregatie der Salesianen op. Ook nu nog worden de projecten van Stichting Pater Schlooz veelal door lokale Salesianen uitgevoerd.

Koninklijke ontmoetingen

Een aantal malen mocht pater Schlooz zich verheugen in een ontmoeting met Prins Claus tijdens diens bezoeken aan India. Beide mannen bouwden, gedreven door dezelfde idealen, een oprechte en respectvolle relatie met elkaar op. Deze mondde uit in een hartelijke correspondentie, met name ook op die momenten dat een troostend woord welkom was. In 1990 heeft zijn zoon Willem Alexander pater Schlooz in India ontmoet. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat Koning Willem Alexander na de dood van pater Schlooz in 1998 ook diens levende erfenis, voortgezet door Stichting Pater Schlooz, met sympathie volgt. Verlegen was Frans Schlooz met zijn benoeming door Hare Majesteit de Koningin tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Eerder werd hem ook het Ereburgerschap van de gemeente Venlo toegekend.

Claus_duo2