Statuten

De Stichting Pater Schlooz is statutair gevestigd te Venlo. De Stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk  hulp te verlenen, op welke wijze of onder welke benaming dan ook aan personen of instellingen, die zich inzetten en zich ten doel gesteld hebben de zorg en verpleging van zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustzijnswording, de opvang van vluchtelingen en in het algemeen de ontwikkelingshulp, dit alles ter voortzetting van de werken van pater Frans Schlooz of in de geest van de door hem opgezette werken, in India.

De stichting dient het algemeen belang.

De bestuurders worden geselecteerd en benoemd door het bestuur. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. Er is geen directie in functie.

U kunt hier de statuten inclusief aanvulling downloaden:

pdf_groot  Statuten inclusief aanvulling

BestuurIn functie sedert
Mr. W.J. Dols, voorzitter31-12-2016
P.M.J. Op Heij RA, penningmeester
9-9-2005
F.P.N. Nelissen, secretaris12-3-2012
Fr. R. Mariasusai s.d.b., lid9-4-2013
R. van der Naald, lid18-8-2015
R. Kuitems, lid18-8-2015
P. Simons, lid11-12-2018
G. van Eijk, lid11-12-2018
Mr. P.M. Boels, erevoorzitter1-5-2000
J.H.M. Boels, erevoorzitter5-11-1986