Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over de Stichting Pater Schlooz, haar werkwijze of die van haar bestuursleden of bij projecten betrokken personen, dan willen wij dit graag van u horen. Wij zullen dit in een bestuursvergadering in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk naar u reageren.

U kunt de klacht richten aan:

Stichting Pater Schlooz
Parkweg 5 B
6212 XN Maastricht

Of per mail:
info@stichtingpaterschlooz.nl

 

Mocht deze klachtafhandeling voor u niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen bij het CBF. Het CBF legt de klacht voor aan de desbetreffende instelling, conform de klachtenprocedure van het CBF. Voor meer informatie www.cbf.nl