Structuur organisatie

Stichting Pater Schlooz is een particulier hulpverleningsinitiatief en statutair gevestigd in Venlo, Nederland.

Bestuur
 • Mr. W.J. Dols, voorzitter
 • P.M.J. Op Heij RA, penningmeester
 • F.P.N. Nelissen, secretaris
 • Fr. R. Mariasusai s.d.b., lid
 • R. van der Naald, lid
 • R. Kuitems, lid
 • Mr. P.M. Boels, erevoorzitter
 • J.H.M. Boels, erevoorzitter

Alle bestuursleden werken onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. De bestuurders worden geselecteerd en benoemd door het bestuur. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.

Comité van Aanbeveling
 • Mr. H. van den Broek,Voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Eurocommissaris
 • Drs. R.P.H.M. van der Linden,Voormalig voorzitter van de Eerste Kamer van de Staten Generaal
 • Dr. H.O.Ch.R. Ruding,Voormalig minister van Financiën
 • Mr. W.F.C. Stevens.,Voormalig lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Donateurs
 • circa 600 donateurs
Communicatie
Registratie en erkenning

Stichting Pater Schlooz is erkend als ANBI, een algemeen nut beogende Instelling (ANBI-RSIN nummer: NL003812674B01) en is in het bezit van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.

ANBI logoCBF logo