Opvang en onderwijs

 

Children’s Home (Tirupatur)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 33

Financiële bijdrage in 2014: € 500,-
(2013: € 0,-)