Thomas Mount Hospital (Chennai)

Een ziekenhuis voor de armen in een sloppenwijk in Chennai, gesticht en uitgebouwd door Sr. Rexline, onze “moeder Teresa” in India. Bij het ziekenhuis hoort een opleidingsinstituut voor verpleegsters, eveneens onder leiding van Sr. Rexline. Daarnaast heeft zij nog de zorg voor een klein weeshuis en heeft zij enkele jaren geleden een “Rural Care Centre” opgezet, waar onder de hoede van het ziekenhuis gratis medische zorg wordt verleend aan vrouwen op het platteland. De kosten van operaties en verdere behandelingen worden (tot een maximumbedrag) door onze stichting gedragen. Verder wordt nazorg verstrekt. Tenslotte heeft zij nog een bewustmakingsprogramma opgezet voor arme, ongeletterde vrouwen. Hierbij gaat het om voorlichting over hygiëne, gezond eten, de noodzaak van onderwijs etc. Ook voor Sr. Rexline heeft een dag maar 24 uur, maar zij slaagt erin met weinig slaap al deze werkzaamheden te combineren.