Opvang/huisvesting/medische zorg

Pope John’s Garden (Chennai)

Dit “melaatsendorp” werd in 1967 gesticht. Pater Schlooz was hier jarenlang directeur. 800 Melaatsen vonden hier onderdak en een veilige omgeving tot hun dood. Inmiddels is de ziekte gelukkig ver teruggedrongen, en is het aantal inwoners teruggelopen tot 80. De vrijkomende ruimte is benut voor de bouw van een tehuis voor aids-jongens en recent ook een voor -meisjes. Aids is de nieuwe volksziekte met hetzelfde stigma als voorheen de melaatsen. Zij worden uit schaamte weggejaagd uit hun gemeenschappen. Bij een recent bezoek zagen bestuursleden een aantal jongens hier voetballen. De wetenschap, dat deze aids-patiënten door de verzorging hier weer enig perspectief in hun leven krijgen, stemde tot dankbaarheid.

Voor meer informatie klik hier (filmpje op Youtube)

balkje vrijwilligers