Sociale begeleiding

Pavunjur School en Children’s Home (Chennai)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 14

In Pavunjur werd in 1989 een high school toegevoegd aan de reeds bestaande lagere school. Thans volgen 358 jongens en 314 meisjes hier onderwijs. De leerlingen komen uit zeer arme gezinnen, die vaak ver van school wonen. Noodgedwongen verblijven zij om die reden in het aan de school verbonden internaat. Stichting Pater Schlooz steunt deze school reeds vele jaren en draagt ook bij in de kosten van onderhoud van de kinderen in het internaat. In 2014 werd een tweede verdieping gebouwd.

Financiële bijdrage in 2014: € 4.700,-
(2013: € 5.600-)