Sociale begeleiding

Families Polur (Chennai)

Op wens van donateurs werden in 1985 drie door Pater Schlooz geselecteerde families in Polur geadopteerd. De ouders krijgen financiële hulp en voor de kinderen wordt onderwijs en opvoeding betaald. Inmiddels zijn wij bij de derde generatie en is het aantal gezinnen gegroeid naar zes (met in totaal 30 mensen). Het ideaal om deze families van bittere armoede naar zelfredzaamheid op een menswaardig niveau te brengen is inmiddels verwezenlijkt. In de loop van 2014 kwam de dubbele woning voor drie families gereed en verviel de extra bijdrage.