Sociale begeleiding

Thomas Mount Hospital Social Help (Chennai)

Steun aan een bewustmakingsprogramma voor arme, ongeletterde vrouwen. Hierbij gaat het om voorlichting over hygiëne, gezond eten, de noodzaak van onderwijs etc.