Sociale begeleiding

Varadarajanpet, Social Service Project (Trichy)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 2A

Een groep van zo’n 170 zeer arme, noodlijdende mensen (weduwen met kinderen, alleenstaande bejaarden en lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten) ontvangt 26 euro per jaar, verdeeld in vier kwartaalbetalingen. Een “sociale raad”, samengesteld uit leraren van de plaatselijke Don Bosco school, beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt. Die mensen worden thuis bezocht en ontvangen dan hun bijdrage. Op een kaart waarop hun foto staat, tekenen ze voor ontvangst van het geld. De raad bekijkt bij haar bezoek tevens hoe de situatie ter plaatse is en staat de mensen bij met raad en daad. Deze bijdrage is voor deze mensen in nood onmisbaar om te overleven.