Opvang en onderwijs

Veeralur Girls Home en Social Help (Chennai)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 11

De bevolking van het zeer afgelegen dorp Veeralur bestaat grotendeels uit ongeletterde landarbeiders die volledig afhankelijk zijn van landeigenaren. Deze hebben gemiddeld maar 180 dagen per jaar werk voor hen tegen een erbarmelijk loon. Kinderen gaan vaak niet naar school omdat ze moeten helpen bij het dragen van suikerriet of het hakken van hout in de bossen. Het is bovendien een heel droog gebied. Met steun van Stichting Pater Schlooz werden twee waterbronnen geboord en vier koeien aangeschaft die onder andere voor melk zorgen voor de kinderen van Children’s Village in Veeralur. Ook is hier dankzij onze stichting een tehuis voor 100 meisjes gerealiseerd; een zeer belangrijke voorziening die ervoor zorgt dat deze meisjes onderwijs kunnen volgen. Bovendien draagt onze stichting bij in de jaarlijkse kosten van de verzorging van de meisjes.

Financiële bijdrage in 2014: € 2.380,- (2013: € 2.800,-)