Huisvesting

Toiletten Boys Home Tirapatur

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 22

Bouw van een toiletgroep voor Boys Home waar kinderen uit zeer arme gezinnen onderdak en onderwijs krijgen. Een zeer elementaire voorziening.

Financiële bijdrage in 2014: € 38.000,-
(2013: € 0,-)