Opvang en onderwijs

 

Children’s Home
Varadarajanpet (Trichy)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 35

In 2014 werd Stichting Pater Schlooz gewezen op de zeer erbarmelijke situatie waarin zo’n vijftig weesmeisjes en veertig hoogbejaarden in Varadarajanpet zich bevonden. Zij waren samen ondergebracht in een uiterst kleine zaal van het plaatselijke ziekenhuis. Niet alleen waren de omstandigheden volstrekt onaanvaardbaar en vooral voor de kinderen fysiek en psychisch ongezond, zij bezetten ook nog eens de plaatsen van de reguliere ziekenhuispatiënten. Dankzij Stichting Pater Schlooz en een bijdrage van de lokale overheid kon nog in 2014 worden gestart met de bouw van een geschikt onderkomen voor deze kinderen en bejaarden.

Financiële bijdrage in 2014: € 20.070,-
(2013: € 0,-)