Landbouw/voedselvoorziening

Landbouwproject – Sagayathootam

Start van een modelboerderij op ca. 8 hectare grond. Begonnen met de verbouwing van fruit, bananen, papayas, mangos enz. Zeer veelbelovend project. Moderne verbouwingsmethoden met als basis drip-irrigation is een noodzaak, gezien het schaarse water. Als dit een succes wordt, kan dit worden toegepast op de overige gronden in Sagayathottam (80 ha.) en elders op de gronden van SDB. Stichting Pater Schlooz heeft het geld voor de drip-irrigation (€ 24.000) ter beschikking gesteld, de overige kosten moeten door SDB zelf  worden gedragen.

Voor meer informatie klik hier (filmpje op Youtube)