Microfinanciering

Microfinancieringsproject voor vrouwen (Chennai)

Dit project is gericht op het stimuleren van de economische empowerment van zeer arme vrouwen in de sloppenwijken van Chennai. Stichting Pater Schlooz heeft samen met onder ander Rotary International een microfinancieringsfonds opgezet van waaruit leningen worden verstrekt en wordt gewerkt aan de scholing van de vrouwen en de ontwikkeling van hun ondernemersvaardigheden. De vrouwen, met allerlei verschillende religieuze achtergronden, zijn lid van zogenaamde Self Help Groups. Het doel van het project is om 400 microkredieten per jaar te verstrekken aan vrouwen die een eigen bedrijfje willen opzetten of uitbreiden om zo eigen inkomsten te genereren. Het gaat om transparante leningen met lage rente. De vrouwen krijgen intensieve training en begeleiding (door experts, maar ook door middel van peer-to-peer reviews) om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en zaken te professionaliseren ((internet)bankieren, het werken met contracten met leveranciers etc.) en een hoger inkomen te genereren voor hun familie. De betrokken NGO’s zorgen dat hun veldwerkers hiervoor geschikt zijn middels een trainings- en begeleidingsprogramma. Na de voltooiing van het project zal het fonds worden voortgezet als een fonds dat zijn eigen inkomsten genereert en voor onbepaalde tijd kan worden gebruikt voor microfinancieringsdoeleinden voor dezelfde doelgroep.