Onderwijs en opvang

Scholen en internaat (Kadambur)

Er is in Kadambur ook een internaat voor ruim veertig jongens en meisjes die naar de nabijgelegen Government High School gaan. Zij krijgen speciale begeleiding bij hun studie. Dankzij geld van Stichting Pater Schlooz is een extra verdieping op het internaat gebouwd. Kinderen die te afgelegen wonen om onderwijs te volgen en/of wier ouders te arm zijn om voor hen te zorgen, kunnen in dit internaat terecht. Zo krijgen zij de kans om goed onderwijs te volgen, wat op lange termijn een einde kan maken aan hun armoede.

Voor meer informatie klik hier (filmpje op Youtube)