Opvang en onderwijs

Kadambur Mission (Chennai)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 19

Kadambur is een zeer afgelegen plaats waar tachtig procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Met deze missie wordt geprobeerd om individuele en groepsondernemingen te bevorderen door middel van microfinanciering. Het gaat onder andere om naaiateliers, steenbakkerijen en bedrijfjes die bosproducten zoals tamarinde en honing verwerken. Verder worden vanuit de Kadambur Mission enkele beroepsopleidingen aangeboden en wordt avondonderwijs gegeven in de dorpen. Ook wordt een boerderij geëxploiteerd, waar agrarische vorming wordt gegeven maar ook gewerkt wordt aan de bewustwording van de noodzaak om waardevolle kruiden uit de heuvels te beschermen.

Financiële bijdrage in 2014: € 5.875,-
(2013: € 4.200,-)