Huisvesting

Overige projecten

Gypsies-project Thirukazukundram (Chennai)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 13

De gypsies zijn in India een zeer onderdrukte bevolkingsgroep. Dit project richt zich op een groep van zestig gypsie-families (ca. 360 personen) die hun rondtrekkende bestaan hebben opgegeven omdat ze hiermee niet genoeg inkomsten meer konden verwerven. Dankzij de Salesianen hebben zij nu een eigen stuk grond in het plaatsje Thirukazukundram en een centrale watervoorziening, een toilet en een kleuterschooltje. Bovendien worden (tweekamer)huisjes gebouwd ter vervanging van hun erbarmelijke hutten van stro en leem. Stichting Pater Schlooz heeft de bouw van reeds 40 huisjes inclusief de individuele toiletten mogelijk gemaakt en zet zich ook in (Beroeps)onderwijs voor zowel de kinderen als de volwassenen is ook een belangrijk speerpunt in dit project, aangezien de gypsies bijna allemaal analfabeet zijn. In 2013 is de bouw 2 van huisjes en het weatherproof maken van alle huisjes afgerond. Bovendien zijn alle huisjes van toiletten voorzien is een afwateringskanaal gemaakt.

Financiële bijdrage in 2013: € 30.000,-
(2012: € 18.053,-)