Opvang en onderwijs

Polur ITC (Chennai)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 4B

Een school in een van Tamil Nadu’s droogste gebieden. Een groot deel van de bevolking hier bestaat uit ongeletterde landarbeiders.

Financiële bijdrage in 2014: € 11.780,-
(2013: € 0,-)