SMES: Schlooz Memorial Educational Scheme (Chennai)

Dit betreft kleine studiebeurzen.

Kinderen uit zeer arme gezinnen ontvangen een bijdrage in hun studiekosten. Hierdoor kunnen zij een opleiding volgen op een van de vele Don Bosco scholen, die voor dit programma zijn geselecteerd. De goede naam van die scholen draagt eraan bij dat de kinderen, na voltooiing van hun opleiding, vrijwel zonder uitzondering een baan vinden. Zo kunnen zij voorzien in hun levensonderhoud en vaak ook dat van hun familie.