Opvang en onderwijs

Polur Don Bosco Secundary High School (Chennai)

Projectnummer Stichting Pater Schlooz: 21

Op deze middelbare school met ca.1.000 leerlingen is met financiële hulp van Stichting Pater Schlooz enkele jaren geleden een internaat voor 150 leerlingen gebouwd. Sindsdien verleent onze stichting jaarlijks een financiële bijdrage in de kosten van hun verzorging.

Financiële bijdrage in 2014: € 5.875,- (2013 € 7.000,-)