Don Bosco Higher Secondary School Vararadarajanpet

Een grote school met ca. 2000 leerlingen in een verafgelegen gebied, geteisterd door droogte, waar landbouw de enige vorm van bestaan is. Er is een zeer grote mate van analfabetisme. Van generatie op generatie was het enige perspectief om koelie (landarbeider) te worden.

Deze school vormt de ontsnapping. Jaarlijks “promoveren” hier honderden leerlingen van kansarm tot kansrijk. Er zijn voormalige leerlingen, die universiteitsprofessor zijn geworden, of medisch specialist of leidinggevend in internationale bedrijven. Met dank aan deze school. Aan deze school is ook een internaat (voor jonge kinderen) en een hostel (voor oudere kinderen) verbonden. Kinderen, die anders door de afstand tot hun huis, deze school niet zouden kunnen bezoeken. Stichting Pater Schlooz ondersteunt deze school met internaat en hostel.

Aan deze school is ook een project verbonden voor zeer arme, noodlijdende mensen (weduwen, alleenstaande bejaarden, lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten) uit de omgeving. Dit is een rechtstreekse “erfenis” van Pater Schlooz, die deze mensen niet in de steek wilde laten. Een “sociale raad”, samengesteld uit leraren van de school, beoordeelt wie voor deze hulp in aanmerking komt. De steun bedraagt uit een klein bedrag aan geld, dat periodiek aan deze arme mensen, voor wie de bijdrage onmisbaar is om te overleven. Op een kaart met hun foto tekenen ze met hun duim voor ontvangst van het geld.