Don Bosco Technische School Polur (Chennai)

Ook deze school is opgericht door Pater Schlooz in een van Tamil Nadu’s droogste gebieden.
Een groot deel van de bevolking hier bestaat uit ongeletterde landarbeiders. Op deze school krijgen kinderen uit arme gezinnen een opleiding tot timmerman, elektricien, automonteur of lasser. Thans wordt de school bezet door 160 leerlingen, waarvan 60 intern. Night study is een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Kinderen, die thuis geen huiswerk kunnen maken door gebrek aan ruimte of licht, kunnen hier terecht om onder begeleiding te werken. De kinderen ontvangen aan het einde van hun opleiding een door de staat goedgekeurd diploma en kunnen zo veelal een baan vinden. De doem van een leven als losse landarbeider (koelie) verdwijnt.