Microfinanciering

Microfinanciering

Met een gift in het jaar 2016 van € 35.000, van een Rotary- club (Geleen-Sittard), vermeerderd met een kleine bijdrage van zuster-clubs in België en Duitsland, en vervolgens, nadat het project was goedgekeurd, door Rotary- international verhoogd, is in totaal ca. € 100.000 beschikbaar gekomen voor microfinanciering.

Aan zogenaamde Self Help Groups van elk 10 tot 20 vrouwen worden individueel of groepsgewijs kleine leningen gegeven, waarmee ze een bedrijfje kunnen opstarten. Vooraf worden ze getraind en voorgelicht, waarvoor de helft van het totale bedrag voor het project beschikbaar is. De lening moeten de vrouwen met rente in termijnen binnen 1 jaar terugbetalen.

Daarna kunnen met hetzelfde geld weer andere vrouwen geholpen worden. Er wordt strikt toezicht gehouden door SDB en SPS India en periodiek wordt er gerapporteerd. Inmiddels begonnen met de uitvoering en de eerste ervaringen zijn positief met enkele successtores.

In 2018 hebben wij de beschikbare financiering kunnen uitbreiden. Ook 2023 zal uitbreiding van de beschikbare middelen plaatsvinden dankzij een hiervoor bestemde gift.