Een donatie doen

Hoe kunt u Stichting Pater Schlooz steunen?

Per bank

U maakt zelf een bedrag over op bankrekening: IBAN: NL26 INGB 0688 4840 18 ten name van Stichting Pater Schlooz (BIC: INGBNL2A)

Met behulp van een doorlopende of eenmalige machtiging

U machtigt ons eenmalig of periodiek, bijvoorbeeld één keer per maand, kwartaal of jaar, een bedrag van uw rekening af te schrijven.
Met deze keuze bespaart u administratiekosten en uw bijdrage komt dus voor een groter deel ten goede aan de projecten van Stichting Pater Schlooz.